Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG HIỆU QUẢ THÔNG TIN KÊNH TRUYỀN TRONG TRUYỀN DẪN MIMO ĐA NGƯỜI DÙNG
marriage affairs open i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Thị Quỳnh Hương
Nơi đăng: Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
; Số: 12(85).2014 Quyển 2;Từ->đến trang: 40->43;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thông tin kênh truyền tại máy phát (CSIT) đóng vai trò rất quan trọng đối với độ lợi ghép kênh trong các kỹ thuật tiên tiến như MIMO. Vì thế CSIT thường được hồi tiếp về từ máy thu, nhưng sẽ luôn có độ trễ. Phương pháp tiếp cận thông thường là dùng thông tin phản hồi để ước lượng trạng thái hiện tại của kênh truyền và sau đó áp dụng mô hình với giả sử có CSIT hoàn hảo. Khi trễ phản hồi lớn hơn thời gian kết hợp của kênh truyền, thì phương pháp trên sẽ mất đi độ lợi ghép kênh. Bài báo này sẽ nghiên cứu sử dụng thông tin kênh truyền bị lỗi thời mà vẫn đảm bảo được hiệu quả truyền dẫn. Trong bài báo, ta sẽ xem xét kênh truyền phát sóng MIMO với K anten phát và K máy thu với mỗi máy thu trang bị một anten thu với kết quả thu được là bậc tự do của kênh truyền là K/(1+1/2+⋯+1/K) (>1) ngay cả khi trạng thái phản hồi hoàn toàn độc lập với trạng thái hiện tại của kênh truyền.
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
Transmitter channel state information (CSIT) is very important for multiplexing gains provided by advanced technology such as MIMO. CSIT is usually obtained by feedback from receivers, but the feedback has delays. The usual approach is to use the feed back information to predict the current channel state, and then apply the model ưith an asumption that it has a perfect CSIT. When the feed back delay is larger than channel coherence time, this completely fails to achieve any multiplexing gains. The paper shows that even in that situation, the outdated CSIT is also useful. The paper also considers the MIMO broadcast channel with K antennas, and K receivers, each with 1 antenna. The result isK/(1+1/2+⋯+1/K)(>1) of degree-of-freedom even when the feed back state is completely independent of the current channel state.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn