Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kỹ thuật máy tính
Ngành: Công nghệ thông tin
 2017 Sinh viên  CĐ CNTT - ĐHĐN
[2]Hệ thống số
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2017 Sinh viên  Khoa CNTT và truyền thông - ĐHĐN
[3]Kiến trúc máy tính
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2017 Sinh viên  Khoa CNTT và truyền thông - ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn