Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,567,710

 Tổng hợp Graphene đa lớp trên lá đồng bằng phương pháp kết tụ hóa học trong pha hơi
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trương Hữu Trì*, Lê Gia Trung, Phan Thanh Sơn, Nguyễn Đình Lâm*
Nơi đăng: TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG; Số: 7;Từ->đến trang: 84-87;Năm: 2017
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Vật liệu graphene đã được cộng đồng các nhà khoa học quan tâm đặc biệt từ hơn một thập kỷ qua nhờ vào các tính chất ưu việt của chúng. Có nhiều phương pháp khác nhau đã được sử dụng để tổng hợp loại vật liệu này, trong đó phương pháp kết tụ hóa học trong pha hơi có ưu điểm lớn là tạo ra lớp graphene ít bị sai hỏng trong cấu trúc. Do vậy, ở nghiên cứu này, nhóm tác giả đã sử dụng phương pháp kết tụ hóa học trong pha hơi để tổng hợp graphene đa lớp trên lá đồng kim loại với nguồn carbon được sử dụng là dung dịch ethanol có nồng độ khác nhau. Sản phẩm tổng hợp đã được đánh giá chất lượng bằng kính hiển vi điện tử quét (SEM) nhằm xác định hình thái bề mặt của sản phẩm, sử dụng được quang phổ Raman nhằm đánh giá chất lượng sản phẩm. Kết quả thu được cho thấy nồng độ carbon trong môi trường phản ứng ảnh hưởng rất lớn không chỉ đến chất lượng sản phẩm mà cả số lớp graphene trong sản phẩm thu được.
ABSTRACT
Graphene material has been attracted by scientific community for more than last decade thanks to their novel properties. There are different methods have been used to synthesize this of material, in which the chemical vapour deposition (CVD) method has the great advantage of making the graphene layer which has less structural defects. Thus, in this study, the authors used chemical vapor deposition (CVD) to synthesize few layer graphene on copper foils using ethanol solution at different concentrations as carbon source. The final products were characterised by several techniques including Raman spectrum and scanning electron microscopy (SEM) in order to get more insight about the lattice structure of few layer graphene and morphology of the final products. The results showed that the carbon concentrations in the reaction medium affects not only the quality of the product but also the number of graphene layers in the product.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn