Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 88,109,967

[1] Giấy Khen Hiệu trưởng: GIảng viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2018 - 2019. Số: 1245/QĐ-ĐHKT. Năm: 2019.
[2] Giấy Khen Hiệu trưởng: Bí thư Liên Chi Đoàn Khoa Kế toán đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Đoàn thành niên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng năm học 2018 - 2019. Số: 2336/QĐ-ĐHKT. Năm: 2019.
[3] Giấy Khen Hiệu trưởng: Giảng viên đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2019 - 2020. Số: 1062/QĐ-ĐHKT. Năm: 2020.
[4] Giải thưởng 26/03 (năm 2021); với vai trò: Bí thư Liên chi Đoàn Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng (từ Ban chấp hành Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Đà Nẵng). Số: 379/ QĐ-TĐTN. Năm: 2021.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn