Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,025,735

 Capital regulation and bank capital ratio – introduction of a new measurement
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Quang Thi Thieu Nguyen, Christopher Gan and Zhaohua Li
Nơi đăng: Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics; Số: In press;Từ->đến trang: In press;Năm: 2019
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
This study examines how capital regulation affects bank capital ratio in Asia during the period 2001–2015. Employing a new capital regulation measurement and System Generalized Method of Moments estimation, our study shows that: (i) Capital regulation has been effective in inducing banks to raise capital ratios; (ii) Bank capital ratios are affected by bank characteristics and macro-economic factors, similar to non-financial firms; (iii) The effects of bank characteristics and macro-economic factors vary across banks in developed, emerging and frontier countries, as well as countries with and without Basel Committee membership.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn