Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,014,456

 Capital regulation and bank balance sheet adjustments: a simultaneous approach
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Quang Thi Thieu Nguyen, Christopher Gan, Zhaohua Li
Nơi đăng: Accounting and Finance; Số: In press;Từ->đến trang: In press;Năm: 2019
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
This study examines the balance sheets of banks in 15 Asian countries from 2004 to 2016 to explore how they respond to stricter capital regulation. We consider the simultaneity of balance sheet adjustments. Employing a normalisation method, the study found that Asian banks increased regulatory capital, primarily through retained earnings, and expanded assets over the study period. However, the two‐step system Generalised Method of Moments results do not support the positive effect of capital regulation on regulatory capital components adjustments. In addition, stricter capital regulation even induces banks to reduce lending.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn