Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,134,300

 Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng đề cương môn học mang tính tương tác cho các học phần chuyên ngành Quốc tế học
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescript
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tăng Duệ Âu
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo khoa học "Tích hợp ứng dụng CNTT và truyền thông vào xây dựng và phát triển đề cương môn học trong chương trình đào tạo"
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Số: 04-09-15;Từ->đến trang: 1-4;Năm: 2015
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn