Tăng Thị Thuỳ Trang
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,992,101

 
Mục này được 33073 lượt người xem
Họ và tên:  Tăng Thị Thuỳ Trang
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  13/07/1968
Nơi sinh: Tx Hội An
Quê quán Tx Hội An
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  SP Anh; Tại: Da nang
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: ; Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh; Tại: Đà Nẵng
Dạy CN: Ngôn ngữ Anh
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Pháp Văn
Địa chỉ liên hệ: 49/1 Truong Chi Cuong - Hoa Cuong Nam
Điện thoại: ; Mobile: 0905345118
Email: khanhtrangdhnn@yahoo.com; ttttrang@ufl.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 1993 - 2002 giang day tai Cao dang su pham Đà Nẵng
2002- nay     giảng dạy tại Khoa Tiếng Anh , Đại học Ngoại ngữ
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn