Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Biên soạn ngân hàng câu hỏi tự luận một số học phần thuộc chuyên ngành Văn học nước ngoài
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  Nguyễn Phương Khánh; Thành viên:  Trần Ái Vân
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Số: 00000 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn
Sản phẩm đề tài là ngân hàng câu hỏi tự luận một số học phần thuộc chuyên ngành văn học nước ngoài
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts

Phòng kiểm định/ Phòng Khoa học/Khoa Ngữ Văn - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn