Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,794,609

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Văn học Trung Quốc
Ngành: Ngữ văn
 2013 Sinh viên đại học  Trường Đại học Sư phạm
[2]Văn học Ấn Độ
Ngành: Ngữ văn
 2010 Sinh viên đại học
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường ĐHSP
[3]Văn hóa - văn minh Ấn Độ
Ngành: Ngữ văn
 2009 Sinh viên đại học  Trường ĐH Sư phạm
[4]Văn hóa - văn minh Trung Quốc
Ngành: Ngữ văn
 2008 Sinh viên đại học
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Trường Đại học Sư phạm
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn