Trần Đình Sơn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 105,245,189

 
Mục này được 25014 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Đình Sơn
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  11/08/1974
Nơi sinh: Hải Phòng
Quê quán Xã Quế Minh, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Toán - Tin; Tại: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Đơn vị công tác: Phòng Đào tạo; Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Chức vụ: Trưởng phòng
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2003; Chuyên ngành: Công nghệ Thông tin; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Công nghệ thông tin
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Địa chỉ liên hệ: Nhà số 105A đường Hải Sơn, phường Thanh Bình, quận Hải Sơn, thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: (0511)3667124; Mobile: 0903591955
Email: tdson@vku.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 1)Từ 09/1996 đến 11/2006:
- Công tác tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng;
- Giảng viên dạy chuyên ngành về công nghệ thông tin;
- Kiêm nhiệm Trợ lý giáo vụ khoa (2003-2006);
- Giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn bộ phận Khoa Công nghệ Thông tin (2004-2006).
2)Từ 11/2006 đến nay:
- Công tác tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin, Đại học Đà Nẵng;
- Giảng viên dạy chuyên ngành về công nghệ thông tin;
- Giữ chức vụ Quyền Trưởng phòng Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên (11/2006-4/2012);
- Giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học (05/2012 đến nay);
- Giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn bộ phận Khối hành chính (12/2012 đến nay);
- Được bầu vào Chi ủy (Chi bộ cơ sở) nhiệm kỳ 2013-2015.
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Trí tuệ nhân tạo
Ngành: Công nghệ thông tin
 1998 Sinh viên học các chuyên ngành về công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Truyền thông và Mạng máy tính, Tin học, ..)trình độ đại học, cao đẳng  - Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) - Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) - Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin (Đại học Đà Nẵng) - Trường Cao đẳng Công nghệ (Đại học Đà Nẵng)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn