Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,992,021

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Trí tuệ nhân tạo
Ngành: Công nghệ thông tin
 1998 Sinh viên học các chuyên ngành về công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Truyền thông và Mạng máy tính, Tin học, ...)trình độ đại học, cao đẳng  - Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) - Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) - Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin (Đại học Đà Nẵng) - Trường Cao đẳng Công nghệ (Đại học Đà Nẵng)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn