Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Một số lí luận về áp dụng mô hình PDCA trong quản lí chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học ở trường đại học.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huỳnh Ngọc Thành
Nơi đăng: Tạp chí Giáo dục; Số: Số đặc biệt tháng 4/2019;Từ->đến trang: tr 107-110;Năm: 2019
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong xu thế hội nhập và phát triển, quản lý chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học củatrường đại học không chỉ đơn thuần đạt được chuẩn mực chất lượng quốc gia mà đồng thời phảitiếp cận chất lượng của khu vực và thế giới. Điều này đòi hỏi các trường đại học cần áp dụng cácphương thức quản lý hiện đại, phù hợp với điều kiện thực tiễn giáo dục đại học của Việt Nam,trong đó áp dụng các mô hình PDCA là biện pháp hữu hiệu, phù hợp, khả thi nhằm đảm bảo vànâng cao chất lượng của các trường đại học.
ABSTRACT
In the trend of integration and development, managing the quality of scientific research activities at higher education is not considered as an simple procedure. It is desired to not only meet national quality standard but also access strict standards of various regions worldwide. This requyres universities to apply modern management methods which is consistent with practical conditions of higher education in Vietnam. Therefore, applying PDCA models is one of the most effective and appropriated measures to ensure management quality at universities.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn