Nguyễn Thanh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,936,435

 
Mục này được 2234 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thanh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  10/04/1970
Nơi sinh: Tam Sơn, Núi Thành, Quảng Nam
Quê quán Tam Sơn, Núi Thành, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Khoa học máy tính; Tại: Đại học Khoa học tự nhiên
Đơn vị công tác: Khoa Khoa học máy tính; Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Computer Science; Tại: Universite de Toulouse III, France
Dạy CN: Khoa học máy tính
Lĩnh vực NC: Machine Learning, Data Analysis, Artificial Intelligence
Ngoại ngữ: English, French
Địa chỉ liên hệ: 55 Nguyễn Gia Thiều, P Điện Ngọc, TX Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: ; Mobile: 0914014179
Email: thanhn@vku.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 01/1998 - 09/2003: Phụ trách phòng máy, hướng dẫn thực hành tại trường Cao đăng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
09/2003 - 07/2007: Giảng dạy tại trường Cao đăng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
07/2007 - 12/2008: Ban QLDA ĐTXD trường Cao đẳng Công nghệ thông tin . Chuyên viên
01/2008 - 12/2011: Giảng dạy tại trường Cao đăng Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt - Hàn
01/2012 - 06/2017: Làm nghiên cứu sinh tại Universite de Toulouse III - France
07/2017 - 06/2020: Giảng dạy tại trường Cao đăng Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt - Hàn
07/2020 Đến nay: Giảng dạy tại trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tối Ưu Mô Hình Phân Lớp Dữ Liệu Dựa Trên Thuật Toán K Nearest Neighbor. Tác giả: Nguyễn Thanh, Trần Đình Sơn. The 9th conference on information technology and its application. Số: ISBN: 978-604-84-5517-0. Trang: 227-232. Năm 2020. (Mar 30 2021 9:03AM)
[2]Bài báo: Trực quan hóa dữ liệu bằng ngôn ngữ R. Tác giả: Nguyễn Thanh. Tạp chí Thông Tin và Truyền Thông ISSN 1859-3550. Số: 565. Trang: 53. Năm 2019. (Aug 2 2020 2:47PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Performance comparison of ADTree and Naive Bayes algorithms for spam filtering. Authors: Thanh Nguyen, Andrei Doncescu, Pierre Siegel. International Journal of Mathematical and Computational Sciences. No: Vol:10, No:5, 2016. Pages: 106-112. Year 2016. (Aug 2 2020 2:43PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn