Nguyễn Phạm Thanh Uyên
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,598,811

 
Mục này được 16249 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Phạm Thanh Uyên
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  10/12/1966
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Hòa Thọ, Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tiếng Anh; Tại: Đại học Sư phạm Ngoại Ngữ Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Sư phạm Ngoại ngữ; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2001; Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Nga
Địa chỉ liên hệ: 27 Trương Chí Cương, Hòa Cường Nam Đà Nẵng
Điện thoại: 02363699177; Mobile: 0905718555
Email: nptuyen@ufl.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Thời gian đào tạo từ: 09/1986 đến 06/1991
Nơi học: Cơ sở Đại học Sư phạm Ngoại Ngữ Đà Nẵng, ĐHSP Quy Nhơn
Ngành học: Cử nhân Tiếng Anh
2. Thạc sĩ:
Hệ đào tạo: Chính quy
Thời gian đào tạo từ: 01/1998 đến 06/2001
Nơi học: Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Đà Nẵng
Ngành học: Ngôn Ngữ Anh
3. Thạc sĩ:
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường Đại học Queensland, Úc
Thời gian đào tạo từ: 06/2006 đến 07/2007
Ngành học: Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
4. Các khóa học ngắn hạn
08/1996 đến 06/1998 SEAMEO Regional Language Center Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
05/2004 đến 08/2004 Đại học Carleton, Canada Phương pháp giảng dạy tiếng Anh
8/2008 đến 02/2011 Hội Đồng Anh tại Việt Nam Khóa ĐT Giảng viên tiếng Anh Tiểu học
10/2012 đến 12/2012 Đại học Victoria, New Zealand Khóa Đào tạo Giảng viên tiếng Anh
08/2014 đến 10/2014 SEAMEO RETRAC và trường ĐHNN Đại học Đà Nẵng Khóa Đào tạo Giảng viên về Ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học Ngoại ngữ
QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các hướng nghiên cứu chính:
a) Nghiên cứu về phương pháp giảng dạy tiếng Anh
b) Nghiên cứu lý luận và thực hành bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh phổ thông các cấp
c) Nghiên cứu về kiểm tra đánh giá tiếng Anh ở trường phổ thông và ở bậc đại học và cao đẳng
Một số công trình khoa học tiêu biểu:
1. Bài báo khoa học:
Nguyễn Phạm Thanh Uyên (2015) Thái độ, kiến thức và kỹ năng của giáo viên tiếng Anh tiểu học thành phố Đà Nẵng trong việc thực hiện kiểm tra đánh giá thường xuyên, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia, Đà Nẵng tháng 12-2015, 255-262
Vũ Thị Châu Sa, Nguyễn Phạm Thanh Uyên (2016) Đạo văn trong sinh viên - Nguyên nhân và biện pháp khắc phục (Students Plagarism - Causes and Suggested Solutions), Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 6 (103) 55-58
Nguyễn Phạm Thanh Uyên (2016) Ảnh hưởng của phương pháp tiếp cận theo dạng thức biểu hiện trong việc dạy ngoại ngữ (the Impact of Focus-on-Form in Language Teaching) ,Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 6 (103), 59-62
2. Đề tài NCKH:
1. Đổi mới phương pháp dạy tiếng Anh cho học sinh tiểu học bằng phương pháp kể chuyện. 2011 - Cấp Bộ Mã số B2010-ĐN05-22 Thành viên Đã nghiệm thu/ Loại Giỏi
2. Khảo sát tình hình thực hiện kiểm tra đánh giá việc học môn tiếng Anh ở các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 2015. Cấp trường (ĐHNN)Mã số T2015-05-23. Đề tài Đã nghiệm thu/ Loại Giỏi
3. Định hướng nghiên cứu trong những năm tiếp theo:
Cá nhân dự kiến sẽ đi sâu nghiên cứu mảng đào tạo và bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh, sẽ phát triển theo hướng nghiên cứu thực nghiệm và quan tâm nhiều hơn về tính ứng dụng thực tế của các công trình nghiên cứu.
BIÊN SOẠN CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH PHỤC VỤ ĐÀO TẠO
a. Biên soạn chương trình đào tạo:
1. Khung chương trình bồi dưỡng NVSP giáo viên tiếng Anh bậc tiểu học. 2011/ Bộ GD & ĐT Thành viên Đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng toàn quốc
2. Chương trình đào tạo ngành cử nhân sư phạm tiếng Anh bậc tiểu học. 2012/ Bộ GD & ĐT Đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng
3. Khung Chương Trình Bồi dưỡng năng lực giáo viên Tiếng Anh Việt Nam 2015/ Bộ GD & ĐT Tổ phó tổ biên soạn. Đã được duyệt/ đưa vào sử dụng toàn quốc
4. Xây dựng mô hình thực tập sư phạm nước ngoài cho sinh viên cử nhân sư phạm tiếng Anh 2015/ ĐHĐN Tổ phó tổ biên soạn. Đã được duyệt và đưa vào sử dụng
5. Xây dựng mô hình tổ chức tập huấn cho tổ trưởng chuyên môn tiếng Anh các hoạt động ngoại khóa tại trường phổ thông 2015/ ĐHĐN. Thành viên tổ biên soạn. Đã được duyệt và đưa vào sử dụng
b. Biên soạn sách phục vụ đào tạo:
1. Hướng dẫn tự học Tiếng Anh 12, Chủ biên Võ Thị Yến, đồng tác giả: Nguyễn Phạm Thanh Uyên và Nguyễn Thị Mỹ Phương, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2009.
2. Primary English Language Teaching, Nhóm tác giả: Lê Thị Thúy Hương, Nguyễn Dương Nguyên Châu, Huỳnh Ngọc Mai Kha, Nguyễn Phạm Thanh Uyên, Lưu hành nội bộ, 2011
3. Language Testing and Assessment, Biên soạn: Nguyễn Phạm Thanh Uyên, lưu hành nội bộ, 2009.
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
1991-2016: Giảng viên Khoa Tiếng Anh, trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Đà Nẵng
2011-2016: Trưởng Bộ môn Phương pháp Giảng dạy tiếng Anh, Khoa tiếng Anh, trường ĐHNN, ĐHĐN
Tháng 1/2017:Phó Trưởng Khoa Khoa Sư phạm Ngoại Ngữ, trường ĐHNN, ĐHĐN

 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ảnh hưởng của phương pháp tiếp cận theo dạng thức biểu hiện trong việc dạy ngoại ngữ. Tác giả: Nguyen Pham Thanh Uyen*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 6(103).2016. Trang: 63. Năm 2016. (Jun 17 2016 2:36PM)
[2]Bài báo: Hiện tượng đạo văn trong sinh viên - nguyên nhân và những biện pháp khắc phục. Tác giả: Vu Thi Chau Sa, Nguyen Pham Thanh Uyen. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 6(103).2016. Trang: 59. Năm 2016. (Jun 17 2016 2:36PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn