Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 66,854,372

 Sự thay đổi cấu trúc từ của HoCo2 dưới áp suất cao
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: E.Burzo ,С.Е. Кичанов , Д.П. Козленко , Т.Ф.Т. Ле , Е.В.Лукин , Б.Н. Савенко , Н.Т. Данг
Nơi đăng: Kỉ yếu Hội nghị khoa học quốc tế các nhà khoa học trẻ kỉ niệm 100 năm ngày sinh Венеди́кт Петро́вич Джеле́пов; Số: 2013;Từ->đến trang: 233-236;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
[ dang_omus2013_1_copy1.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn