Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,104,760

 Nghiên cứu tính chất điện tử và truyền dẫn của graphene trên các lớp đế bán dẫn: Ảnh hưởng của biến dạng và điện trường ngoài
Chủ nhiệm:  Nguyễn Văn Chương; Thành viên:  Nguyễn Văn Chương, Lê Thị Phương Thảo, Lê Thị Ngọc Tú, Nguyễn Ngọc Hiếu, Nguyễn Văn Hiếu
Số: 103.01-2016.07 ; Năm hoàn thành: 2018; Đề tài cấp Nhà nước; Lĩnh vực: Tự nhiên
Graphene trên bề mặt các đế có vai trò then chốt trong việc chế tạo các linh kiện, bởi vì sự tiếp xúc giữa graphene và các lớp đế là một phần không thể thiếu trong bất kỳ một linh kiện điện tử và quang điện tử nào. Sự tiếp xúc giữa graphene và các bề mặt lớp đế có thể làm thay đổi các tính chất điện tử của graphene, điều đó đồng thời cũng sẽ dẫn tới sự thay đổi về các đặc trưng truyền dẫn, quyết định đến hiệu quả của linh kiện. Hiểu được bản chất điện tử và truyền dẫn của graphene khi nó tiếp xúc với các lớp đế bán dẫn có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ đối với nghiên cứu, mà còn trong việc thực nghiệm ứng dụng. Trong đề tài này, chúng tôi nghiên cứu tính chất điện tử và truyền dẫn của graphene khi tiếp xúc với bề mặt các lớp đế bán dẫn bằng mô hình tính toán của lý thuyết phiếm hàm mật độ. Phương trình Boltzmann và Landauer-Büttiker được áp dụng để giải các bài toán về các đặc trưng truyền dẫn. Cùng với đó, các mô hình nghiên cứu của hệ graphene đặt trên đế khác nhau dưới tác động của biến dạng và điện trường ngoài cũng được chúng tôi đặt ra và nghiên cứu trong nội dung của đề tài này.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn