Mai Thị Phương Thảo
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,754,324

 
Mục này được 7493 lượt người xem
Họ và tên:  Mai Thị Phương Thảo
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  24/03/1984
Nơi sinh: Quế Thuận, Quế Sơn, Quảng Nam
Quê quán Quế Thuận, Quế Sơn, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Tiếng Anh; Tại: Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Tổ Ngoại ngữ chuyên ngành; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Applied Linguistics for TESOL; Tại: Northumbria University
Dạy CN: Tiếng Anh Kinh doanh, IELTS
Lĩnh vực NC: L1 transfer, language learners' identity, intercultural competence, ELT methodology, and telecollaboration. She
Ngoại ngữ: English, French, Chinese
Địa chỉ liên hệ: 230/10 Nguyễn Công Trứ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2017-nay: Giảng viên Tiếng Anh, Tổ Ngoại ngữ Chuyên ngành, trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Phát triển kĩ năng thiết yếu của thế kỉ 21 bằng việc dạy mục tiêu phát triển bền vững thông qua việc sử dụng Skype trong học đường. Tác giả: Nguyễn Diệu Ngọc - Mai Thị Phương Thảo. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 11(291)2019. Trang: 138-147. Năm 2019. (Dec 29 2019 10:37AM)
  
 Sách và giáo trình
(Dec 29 2019 10:52AM)(Dec 29 2019 11:02AM)(Dec 29 2019 11:06AM)(Dec 29 2019 11:10AM)(Dec 29 2019 10:43AM)(Dec 29 2019 11:01AM)(Dec 29 2019 11:02AM)(Dec 29 2019 11:04AM)
[1]Vở luyện từ và mẫu câu Tiếng Anh 3 - Tập 2 Chủ biên: Nguyễn Song Hùng. Đồng tác giả: Huỳnh Trúc Giang- Lê Đại Khoa - Trương Phạm Thảo Ngân - Mai Thị Phương Thảo. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Năm 2016.
[2]Vở luyện từ và mẫu câu Tiếng Anh 5 - Tập 1 Chủ biên: Nguyễn Song Hùng. Đồng tác giả: Huỳnh Trúc Giang- Lê Đại Khoa - Trương Phạm Thảo Ngân - Mai Thị Phương Thảo. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Năm 2016.
[3] Chủ biên: Nguyễn Song Hùng. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Năm 2016.
[4]Bộ đề kiểm tra Tiếng Anh 3- Tập 1 Chủ biên: Nguyễn Song Hùng. Đồng tác giả: Mai Huyền Anh – Huỳnh  Trúc Giang – Lê Đại Khoa. . Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Năm 2016.
[5]Vở luyện từ và mẫu câu Tiếng Anh 3 - Tập 1 Chủ biên: Nguyễn Song Hùng. Đồng tác giả: Huỳnh Trúc Giang -Lê Đại Khoa - Trương Phạm Thảo Ngân - Mai Thị Phương Thảo. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Năm 2016.
[6]Vở luyện từ và mẫu câu Tiếng Anh 4 - Tập 1 Chủ biên: Nguyễn Song Hùng. Đồng tác giả: Huỳnh Trúc Giang- Lê Đại Khoa - Trương Phạm Thảo Ngân - Mai Thị Phương Thảo. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Năm 2016.
[7]Vở luyện từ và mẫu câu Tiếng Anh 4 - Tập 2 Chủ biên: Nguyễn Song Hùng. Đồng tác giả: Huỳnh Trúc Giang- Lê Đại Khoa - Trương Phạm Thảo Ngân - Mai Thị Phương Thảo. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Năm 2016.
[8]Vở luyện từ và mẫu câu Tiếng Anh 5 - Tập 2 Chủ biên: Nguyễn Song Hùng. Đồng tác giả: Huỳnh Trúc Giang- Lê Đại Khoa - Trương Phạm Thảo Ngân - Mai Thị Phương Thảo. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Năm 2016.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Tiếng Anh Kinh doanh
Ngành: Ngoại ngữ
 2018 Sinh viên  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[2]IELTS
Ngành: Ngoại ngữ
 2017 Sinh viên  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn