Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,986,742

 An Adaptive Variational Model for Medical Images Restoration
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tran Thi Thu Thao, and et al.
Nơi đăng: International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences; Số: Vol. XLII-2/W12;Từ->đến trang: 219-224;Năm: 2019
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT
Image denoising is one of the important tasks required by medical imaging analysis. In this work, we investigate an adaptive variation model for medical images restoration. In the proposed model, we have used the first-order total variation combined with Laplacian regularizer to eliminate the staircase effect in the first-order TV model while preserve edges of object in the piecewise constant image. We also propose an instance of Split Bregman method to solve the proposed denoising model as an optimization problem. Experimental results from mixed Poisson-Gaussian noise are given to demonstrate that our proposed approach outperforms the related methods
[ 2019\2019m06d017_17_6_242._Noi_dung_Bai_Bao.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn