Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,636,896

 Giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp khách sạn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  ThS. Hà Quang Thơ; Thành viên:  ThS. Võ Thị Quỳnh Nga
Số: B98-14-15 ; Năm hoàn thành: 2001; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn
Hệ thống hóa các chỉ tiêu đánh giá hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp khách sạn. Khảo  sát thực trạng hoạt động kinh doanh của tất cả các khách sạn trên địa bàn thành phố Đà nẵng. Đánh giá cơ hội và thách thức đối với hoạt động kinh doanh khách sạn tại Đà Nẵng. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh của từng loại hình khách sạn ở thành phố Đà Nẵng.

Sản phẩm: Báo cáo toàn văn kết quả nghiên cứu.
Địa chỉ ứng dụng: Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch nói chung cũng như các doanh nghiệp khách sạn nói riêng trên địa bàn; các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch; các nhà nghiên cứu và sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn