Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,035,552

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kinh tế vi mô
Ngành: Kinh tế học
 2009 Sinh viên các chuyên ngành
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
 Trường Đại học Kinh tế
[2]Kinh tế ngành
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2006 Sinh viên ngành Quản trị kinh doanh và ngành Kinh tế
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Đại học Kinh tế
[3]Quản lý khu vực công
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2003 Sinh viên chuyên ngành Kinh tế và Quản lý công cộng  Trường Đại học Kinh tế
[4]Kinh tế công cộng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1996 Sinh viên ngành Kinh tế
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
 Trường Đại học kinh tế
[5]Nguyên lý kinh doanh du lịch
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1993 Sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh Du lịch
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Trường Đại học Kinh tế
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn