Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,997,272

 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho khu vực kinh tế tư nhân ở các tỉnh Duyên hải miền Trung trong hội nhập quốc tế
Chủ nhiệm:  TS. Nguyễn Quốc Tuấn; Thành viên:  TS. Đoàn Gia DũngThS. Nguyễn Phúc NguyênThS. Ngô Xuân ThủyThS. Nguyễn Thị Bích Thu
Số: B2004-14-13 ; Năm hoàn thành: 2008; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Chưa xác định

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn