Dương Hạnh Tiên
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,541,414

 
Mục này được 909 lượt người xem
Họ và tên:  Dương Hạnh Tiên
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  17/09/1989
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh doanh quốc tế; Tại: Đại học kinh tế Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Thương mại ; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Kinh doanh toàn cầu; Tại: Đại học Văn hóa Trung Hoa
Dạy CN: Ngoại thương
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 340/33 Phan Chu Trinh, Đà Nẵng
Điện thoại: 02363.836.935; Mobile: 0973797685
Email: tiendh@due.edu.vn
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên đối với hệ thống E-learning trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Dương Hạnh Tiên. Tạp chí Khoa học Kinh tế(0866-7969). Số: 1 (05) - 2014. Trang: 131. Năm 2014. (Apr 14 2016 9:20AM)
[2]Tham luận: Đo lường ấn tượng xuất xứ của ô tô lắp ráp tại Việt Nam. Tác giả: Bùi Thanh Huân, Dương Hạnh Tiên. Hội thảo khoa học Quản trị và Kinh doanh (COMB) 2013. Trang: 194-201. Năm 2013. (Apr 14 2016 9:32AM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: The effects of electronic word-of-mouth in social networking sites on cosmetics purchase behavior: the moderating roles of homophily, tie strength and conformity . Authors: Wann-Yih Wu, Duong Hanh Tien. THE 11th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KNOWLEDGE-BASED ECONOMY AND GLOBAL MANAGEMENT. Pages: 227-244. Year 2015. (Apr 15 2016 8:46AM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kinh doanh xuất nhập khẩu
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Môn học bắt buộc đối với sinh viên chuyên ngành Ngoại thương Môn học tự chọn đối với sinh viên các chuyên ngành khác  Đại học Kinh tế Đà Nẵng
[2]Kinh doanh xuất nhập khẩu
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Môn học bắt buộc đối với sinh viên chuyên ngành Ngoại thương Môn học tự chọn đối với sinh viên các chuyên ngành khác  Đại học Kinh tế Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn