Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,672,072

 Xây dựng bài giảng thực hành thí nghiệm môn Động vật có xương sống bằng phương pháp hiện thực ảo
losartankalium krka bivirkninger go losartan
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Võ Thị Thuận
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Thành viên:  KS Trịnh Khắc Đức
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Số: T2011-03-01 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me

abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn