Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,203,928

 Sáng kiến kinh nghiệm: Áp dụng hệ thống quản lý học tập Moodle vào Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
marriage affairs all wife cheat i want an affair
viagra coupon canada drug pharmacy coupon free discount prescription card
losartankalium krka bivirkninger crownlimos.ca losartan
Chủ nhiệm:  KS Trịnh Khắc Đức; Thành viên:  
Số: SK 2010 ; Năm hoàn thành: 2010; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Giáo dục

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn