Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,740,650

 Sáng kiến kinh nghiệm: Thiết kế phòng Thực hành phương pháp đáp ứng nhu cầu đổi mới phương pháp dạy và học của giảng viên Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN
marriage affairs open i want an affair
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
Chủ nhiệm:  KS Trịnh Khắc Đức
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Thành viên:  
Số: KS 2011 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Giáo dục
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn