Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,162,799

 Sáng kiến kinh nghiêm: Tăng cường hiệu quả sử dụng thiết bị phục vụ đào tạo
coupons for prescriptions mba-institutes.com coupons for cialis 2016
Chủ nhiệm:  KS Trịnh Khắc Đức; Thành viên:  
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Số: SK 2012 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Giáo dục

 Khai thác tính năng của thiết bị vào việc đổi mới phương pháp giảng dạy

Tăng cường tần xuất sử dụng thiết bị nâng cao hiệu quả ứng dụng
Tiết kiệm chi phí đầu tư và sử dụng

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn