Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,162,410

  Biên soạn giáo trình hướng dẫn tạo bài giảng điện tử để truy xuất lên website học tập cho giảng viên trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN
coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  KS Trịnh Khắc Đức; Thành viên:  
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Số: T2012-03-25 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục

Các bài giảng theo chuẩn Scorm tích hợp lên LMS Moodle có tính tương tác cao dựa trên các công cụ và ứng dụng đa phương tiện (multimedia), tạo điều kiện cho người học trao đổi thông tin dễ dàng hơn, cũng như đưa ra nội dung học tập phù hợp với khả năng và sở thích của từng người. Đối với các ngành công nghệ, học viên được cung cấp ngay các bài thực hành để có thể nắm bắt tốt hơn kiến thức thực tế. Ứng dụng e-Learning có thể tạo ra kho kiến thức phong phú, là nơi chia sẻ các nguồn tài nguyên giáo dục tốt nhất do đó tăng hiệu quả đào tạo và tạo động lực cho phát triển giáo dục. Ngoài ra, giải pháp e-Learning cũng làm giảm đáng kể kinh phí đào tạo của các tổ chức thông qua việc tiết kiệm chi phí đi lại, thuê địa điệm và chi phí phát triển nội dung đào tạo
http://www.ued.edu.vn/khoasinh-mt/course/view.php?id=31
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn