Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,800,619

 Khai thác và sử dụng thiết bị tương tác trong hoạt động giảng dạy ở Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
marriage affairs open i want an affair
Chủ nhiệm:  Trịnh Khắc Đức; Thành viên:  
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Số: T2014-03-34 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục

việc áp dụng BGTT vào tiết dạy học truyền thống thông qua thiết bị tương tác gặp rất nhiều khó khăn về mặt công nghệ và thiết bị. Trong đó việc sử dụng thiết bị tương tác là một trở ngại lớn nhất, cụ thể như sau:

Có quá nhiệu loại thiết bị tương tác: bảng tương tác ActivBoard, Bảng Eboard. Bảng tương tác hitachi… Máy chiếu tương tác cũng nhiều chủng loại: BenQ. Hpec…

Mỗi loại loại có cách cài đặt và sử dụng khác nhau tùy vào phần mềm của các nhà sản xuất.

Đa số giáo viên chưa được tập huấn tạo BGTT và khai thác sử dụng các thiết bị tương tác.

Vì vậy, việc nghiên cứu, tìm hiểu, phân loại thiết bị tương tác để tìm ra đặc điểm chung nhất giúp giáo viên Khai thác và sử dụng thành thạo thiết bị tương tác một cách đơn giản mà hiệu quả, đáp ứng được đa số các tình huông học tập, nhờ vậy góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy là rất cần thiết trong bối cảnh, các thiết bị tương tác sẽ phát triển rộng khắp trong năm 2015 trở đi.

walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn