Trần Khắc Vĩ
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 31083 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Khắc Vĩ
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  29/05/1981
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đồng Hới, Quảng Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Địa chất; Tại: Đại Học KHoa Học Huế
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Cầu - Đường; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Khoa Học về Trái Đất; Tại: Đại Học KHoa Học Huế
Dạy CN: Cơ sở kỹ thuật xây dựng
Lĩnh vực NC: Khoa học về Trái Đất
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: Bộ môn cơ sở kỹ thuật xây dựng khoa xây dựng cầu đường
Điện thoại: 02363.841293; Mobile: 0905800161
Email: tkvy@dut.udn.vn;trankhacvi@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ năm 2008 đến 2010: Công tác kỹ thuật tại công ty khảo sát xây dựng Quảng Thuận - Thành phố Đà Nẵng
Từ 2010 đến 2015: Đảm nhiệm giảng dạy và nghiên cứu Địa chất công trình tại khoa Xây dựng Cầu Đường - Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
Từ 2015 - 2019: Đảm nhiệm giảng dạy và nghiên cứu Địa chất công trình tại khoa Xây dựng Cầu Đường - Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài Khác: Nghiên cứu thành phần thạch hoc và một số tính chất cơ lý cơ bản của đá Macma đoạn từ chùa Linh Ứng đến Bãi Rạng - Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Trần Khắc Vĩ. Mã số: T2011-02-CBT32. Năm: 2011. (Apr 15 2016 11:13AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn