Trần Lê Nhật Hoàng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 12979 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Lê Nhật Hoàng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  28/12/1988
Nơi sinh: Điện Hồng, Điện Bàn, Quảng Nam
Quê quán Điện Hồng, Điện Bàn, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sản xuất tự động; Tại: Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Sư phạm Công nghiệp; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Kĩ thuật điện; Tại: Đại học Grenoble Alpes
Dạy CN: Hệ thống điện
Lĩnh vực NC: Mô hình hóa, tối ưu hóa trong hệ thống điện
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Địa chỉ liên hệ: Khoa sư phạm công nghiệp, Trường Đại học Sư phạm kĩ thuật, 48 Cao Thắng, Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2006-2011: Sinh viên PFIEV, chuyên ngành sản xuất tự động tại đại học bách khoa Đà Nẵng
2011-2012: Học cao học tại trường ENSE3, Grenoble INP, Pháp
2012-2015: Nghiên cứu sinh tại đại học Grenoble Alpes
01/2018-nay Giảng viên tại khoa sư phạm công nghiệp, Đại học Sư phạm kĩ thuật
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Mô phỏng một số mô hình hồ quang của lò nấu thép. Chủ nhiệm: Trần Lê Nhật Hoàng. Mã số: T2018-06-104. Năm: 2019. (Oct 2 2019 9:00AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Mô hình hóa các lò hồ quang điện phục vụ cho việc nghiên cứu sự nhấp nháy điện áp và sóng hài. Tác giả: Trần Lê Nhật Hoàng, Doãn Văn Đông. Tạp chí khoa học và công nghệ đại học Đà Nẵng. Số: 11.2018. Trang: 29-33. Năm 2018. (Oct 2 2019 9:04AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Evaluating energy efficiency of production machine. Authors: Nguyen Thi Ai Lanh, Tran Le Nhat Hoang, Paris Henri, Mathieu Museau. Applied mechanics and materials. No: 889. Pages: 580-587. Year 2019. (Oct 2 2019 9:02AM)
[2]Article: Evaluating energy efficiency of production machine. Authors: Nguyen Thi Ai Lanh, Tran Le Nhat Hoang, Paris Henri, Mathieu Museau. Proceedings of the First International Conference on Material, Machines, and Methods for Sustainable Development, 18-19 May 2018, Danang, Vietnam. No: Vol 2. Pages: 562-569. Year 2018. (May 18 2018 10:29AM)
[3]Article: Use of SQP optimization algorithm to size a multiphysical system: application to an aircraft electrical power chanel". Authors: Le Nhat Hoang Tran, Laurent Gerbaud, Nicolas Retiere, Hieu Nguyen Huu. COMPEL - The international journal for computation and mathematics in electrical and electronic engineering. No: Vol 37, Iss 2. Pages: 661-680. Year 2018. (Apr 13 2018 10:54AM)
[4]Article: Analytical frequency modeling of static converters toward sizing of systems by optimization. Authors: Le Nhat Hoang Tran, Laurent Gerbaud, Nicolas Retiere, Hieu Nguyen Huu. OIPE 2016, Roma, Italia. No: 09/2019. Pages: 100-101. Year 2016. (Feb 27 2018 11:02AM)
[5]Article: Analytical frequency modeling of a diode rectifier: formulation for SQP solving versus formulation for Newton-Raphson solving. Authors: Le Nhat Hoang Tran, Laurent Gerbaud, Nicolas Retiere, Hieu Nguyen Huu. COMPEL - The international journal for computation and mathematics in electrical and electronic engineering. No: Vol 35, Iss 3. Pages: 910-926. Year 2016. (Feb 26 2018 3:38PM)
[6]Article: Analytical frequency modeling of a diode rectifier: SQP solving versus Newton-Raphson solving. Authors: Le Nhat Hoang Tran, Laurent Gerbaud, Nicolas Retiere, Hieu Nguyen Huu. The 13th International Workshop on Optimization and Inverse Problems in Electromagnetism, Delft, Netherlands. No: 13. Pages: 49-50. Year 2014. (Feb 26 2018 2:43PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn