Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,636,983

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Robot công nghiệp
Ngành: Cơ khí chế tạo
 2005 Sinh viên đại học
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Trường ĐHBK
[2]Thiết kế trên máy tính
Ngành: Cơ khí chế tạo
 1995 Sinh viên Đại học
walgreens prints coupons open free printable coupons
 Trường ĐHBK
[3]Phương pháp số trong cơ học
Ngành: Cơ khí chế tạo
 1995 Sinh viên Đại học
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường ĐHBK
[4]Máy Công cụ
Ngành: Cơ khí chế tạo
 1980 Sinh viên Đại học  Trường ĐHBKĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn