Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo cụm trục chính truyền động bằng thuỷ lực cho máy tiện.. Chủ nhiệm: Trần Ngọc Hải. Thành viên: Trần Xuân Tuỳ, Trần Minh Thông, Nguyễn Tấn Minh, Nguyễn Linh Giang, Nguyễn Thượng Lý. Mã số: B2016-DNA-28-TT. Năm: 2019. (May 13 2020 7:25AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu, chế tạo máy mài đa năng sử dụng đai nhám vòng.. Chủ nhiệm: Tào Quang Bảng. Mã số: T2018-02-34. Năm: 2019. (May 17 2020 2:52PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu gia công các bề mặt phức tạp trên máy tiện CNC 6 trục Maxxturn 65. Chủ nhiệm: Trần Phước Thanh. Mã số: T2016-02-01. Năm: 2016. (Jun 7 2017 3:28PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu khả năng gia công bằng biến dạng dẻo vật liệu trên máy tiện cnc. Chủ nhiệm: Trần Minh Thông. Thành viên: Trần Phước Thanh. Mã số: T2016-02-03. Năm: 2016. (Dec 24 2016 9:58PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thân dao phay bằng công nghệ CAD/CAM/CNC. Chủ nhiệm: Trần Xuân Tùy. Thành viên: Trần Đình Sơn; Trần Minh Thông; Trần Phước Thanh; Nguyễn Phạm Thế Nhân. Mã số: T2014-02-119-KN40.6. Năm: 2015. (Dec 7 2015 2:38PM)
[6] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo các bề mặt phức tạp trên máy phay CNC 5 trục UCP 600 ứng dụng phần mềm CAD/CAM Esprit.. Chủ nhiệm: Trần Đình Sơn. Thành viên: Trần Minh Thông , Trần Phước Thanh. Mã số: DD2011-02-02. Năm: 2012. (Mar 4 2016 10:57PM)
[7] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng các bài thực hành lập trình gia công trên máy phay CNC được cấp phôi bởi Robot Công nghiệp RV1A phục vụ giảng dạy thực hành tại Viện CN Cơ khí và tự động hóa. Chủ nhiệm: Trần Minh Thông. Thành viên: Phạm Nguyễn Quốc Huy. Mã số: T2011-02-04. Năm: 2011. (Dec 7 2015 2:36PM)
[8] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu khả năng công nghệ trên hệ thống lắp ráp sản phẩm tự động tại Viện công nghệ cơ khí và tự động hóa. Chủ nhiệm: Trần Ngọc Hải. Thành viên: ThS. Trần Minh Thông. Mã số: T2010-02-92. Năm: 2010. (Dec 7 2015 2:27PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn