Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu chế tạo thiết bị cảm biến nhiệt độ cảnh báo tình trạng sốt cao ở trẻ em
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: NGÔ TẤN THỐNG; NGUYỄN QUANG MINH; TRẦN NGỌC HOÀNG
Nơi đăng: Tap chí KHCN - Đại học Đà Nẵng; Số: ISSN 1859-1531;Từ->đến trang: 49-54;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hiện nay tình trạng sốt cao gây co giật ở trẻ em Việt Nam đang là vấn đề nhức nhối của các bậc cha mẹ và các y bác sĩ. Qua thống kê hiện tượng sốt gây co giật ở trẻ em tại một số bệnh viện trong thành phố Đà Nẵng chiếm một tỉ lệ khá cao. Chính vì tính cấp thiết trong điều kiện thực tế, nên chúng tôi đưa ra phương án nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị cảnh báo nhiệt nhằm giảm hiện tượng sốt cao gây co giật cho trẻ em, giải pháp giúp các bậc cha mẹ có phương án hỗ trợ trẻ khi sốt. Ở đề tài này chúng tôi tiến hành thu thập dữ liệu từ các y bác sĩ ở một số bệnh viện về tình trạng sốt cao và các nguyên nhân gây sốt chủ yếu trên trẻ em. Qua các số liệu thu thập chúng tôi đã phân tích và lựa chọn nhiệt độ sốt gây co giật ở trẻ em chiếm tỉ lệ cao nhất. Từ đó tiến hành chế tạo thiết bị cảnh báo tình trạng sốt gây nguy hiểm cho trẻ em.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn