Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,984,734

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Lịch sử đô thị
Ngành: Kiến trúc & q.hoạch khu dân cư
 2020 Sinh viên chuyên ngành kiến trúc  Đại học Bách khoa, ĐHĐN
[2]Cơ sở kiến trúc
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2019 Sinh viên chuyên ngành kiến trúc  Đại học Bách khoa, ĐHĐN
[3]Quy hoạch đô thị
Ngành: Kiến trúc & q.hoạch khu dân cư
 2018 Sinh viên chuyên ngành xây dựng  Đại học Bách khoa, ĐHĐN
[4]Quy hoạch đô thị và nông thôn
Ngành: Kiến trúc & q.hoạch khu dân cư
 2018 Sinh viên chuyên ngành Kiến trúc  Đại học Bách khoa, ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn