Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thân dao phay bằng công nghệ CAD/CAM/CNC
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Trần Xuân Tùy; Thành viên:  Trần Đình Sơn; Trần Minh Thông; Trần Phước Thanh; Nguyễn Phạm Thế Nhân
Số: T2014-02-119-KN40.6 ; Năm hoàn thành: 2015; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn