Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu chế tạo bàn thí nghiệm cỡ nhỏ để xác định các thông số động lực học của máy gồm các chi tiết quay.. Chủ nhiệm: Đặng Phước Vinh. Thành viên: Lê Hoài Nam, Võ Như Thành, Trần Phước Thanh. Mã số: T2018-02-30. Năm: 2019. (Dec 10 2018 4:04PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu gia công các bề mặt phức tạp trên máy tiện cnc 6 trục maxxtrun 65. Chủ nhiệm: Trần phước thanh. Thành viên: Trần Minh Thông. Mã số: T2016-02-01. Năm: 2016. (Mar 15 2017 9:24AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu khả năng gia công bằng biến dạng dẻo vật liệu trên máy tiện cnc. Chủ nhiệm: Trần Minh Thông. Thành viên: Trần phước thanh. Mã số: T2016-02-03. Năm: 2016. (Mar 15 2017 9:30AM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thân dao phay bằng công nghệ CAD/CAM/CNC. Chủ nhiệm: Trần Xuân Tùy. Thành viên: Trần Đình Sơn; Trần Minh Thông; Trần Phước Thanh; Nguyễn Phạm Thế Nhân. Mã số: T2014-02-119-KN40.6. Năm: 2015. (Dec 8 2015 10:53AM)
[5] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống lấy, làm mát và sắp xếp CD & DVD cho nhà máy sản xuất đĩa. Chủ nhiệm: ThS. Hoàng Văn Thạnh. Thành viên: ThS. Trần Minh Sang; ThS. Trần Phước Thanh. Mã số: Đ2013-02-67. Năm: 2013. (Dec 8 2015 10:55AM)
[6] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo các bề mặt phức tạp trên máy phay CNC 5 trục UCP 600 ứng dụng phần mềm CAD/CAM Esprit. Chủ nhiệm: Trần Đình Sơn. Thành viên: Trần Phước Thanh, Trần Minh Thông. Mã số: DD2011-02-02. Năm: 2012. (Apr 20 2016 12:07PM)
[7] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu lập trình điều khiển cho robot 5 bậc tự do ứng dụng cho hệ thống sản xuất và cấp phôi tự động. Chủ nhiệm: KS.TRẦN PHƯỚC THANH. Mã số: T2009-02-CBT03. Năm: 2010. (Dec 8 2015 11:00AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn