Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,212,383

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Quản lý dự án (cho ngành QLCN)
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2016 Sinh viên ngành Quản lý công nghiệp  Trường Đại học Bách Khoa
[2]Định mức trong xây dựng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2012 Sinh viên năm 4 khoa Quản lý dự án  Trường Đại học Bách Khoa
[3]Kinh tế xây dưng (cho ngành XDDD)
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2012 Sinh viên năm 4 khoa Xây dựng dân dụng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Trường Đại học Bách Khoa
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn