Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,082,498

 Xây dựng bài giảng thực hành, thí nghiệm môn Nuôi cấy mô tế bào thực vật bằng phương pháp hiện thực ảo.
marriage affairs open i want an affair
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Trần Quang Dần; Thành viên:  Trịnh Khắc Đức
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Số: updating ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục

abortion stories gone wrong read teenage abortion facts


© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn