Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,051,067

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nhân nhanh in vitro loai hoa lan quý hiếm và có giá trị kinh tế, Huyết Nhung Trơn (Renanthera imschootiana Rolfe). Tác giả: TS. Nguyễn Minh Lý*; Trần Quang Dần*; TS. Võ Châu Tuấn. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 3(124).2018. Trang: 94. Năm 2018. (Apr 27 2018 10:39AM)
[2]Bài báo: Nuôi cấy và đánh giá hoạt tính kháng khuẩn của dịch chiết tế bào callus cây mật nhân (Eurycoma longifolia Jack). Tác giả: Võ Châu Tuấn*, Trần Quang Dần, Bùi Thị Thơ. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(102).2016. Trang: 155. Năm 2016. (Jun 14 2016 8:44AM)
[3]Bài báo: Nhân giống in vitro và nuôi cấy huyền phù tế bào cây mật nhân (Eurycoma longifolia Jack). Tác giả: Võ Châu Tuấn*; Trần Quang Dần; Bùi Thị Thơ. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(100).2016. Trang: 145. Năm 2016. (May 13 2016 2:53PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu tái sinh in vitro cây Mật nhân (Eurycoma longifolia Jack). Tác giả: Võ Châu Tuấn, Trần Quang Dần. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đà Nẵng. Số: 12(61). Trang: 126-130. Năm 2012. (Jan 30 2015 9:48AM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu sự nảy mầm in vitro và tái sinh cây lan Coelogyne lawrenceana Rofle. Tác giả: Võ Châu Tuấn, Trần Quang Dần. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 12(61). Trang: 33-37. Năm 2012.
(Jan 30 2015 9:45AM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu nhân nhanh cây lan Hoàng long(Aerides crassifolia Parish): một loài lan rừng nhiệt đới quí hiếm có giá trị. Tác giả: Trần Quang Dần, Võ Châu Tuấn, Nguyễn Văn Song,. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đà Nẵng. Số: 6(47). Trang: 15-20. Năm 2011. (Jan 30 2015 9:36AM)
[7]Bài báo: Nhân giống in vitro cây Sâm cau Curculigo orchiodes Gaertn: một loài cây dược liệu quí. Tác giả: Võ Châu TuấnTrần Quang DầnNguyễn Thị Út. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đà Nẵng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 6(47). Trang: 163-169. Năm 2011.
(Jan 30 2015 9:40AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: NaCl-stimulated ATP synthesis in mitochondria of a halophyte Mesembryanthemum crystallinum L. Authors: Dan Q. Tran, Ayako Konishi, Masahiro Morokuma, Masanori Toyota, and Sakae Agarie. Plant Production Science. No: DOI: 10.1080/1343943X.2019.1682462. Pages: 1-5. Year 2019. (Apr 22 2020 4:29PM)
[2]Article: Ion accumulation and expression of ion homeostasis-related genes associated with halophilism, NaCl-promoted growth in a halophyte Mesembryanthemum crystallinum L. Authors: Dan Q. Tran, Ayako Konishi, John C. Cushman, Masahiro Morokuma, Masanori Toyota and Sakae Agarie. Plant Production Science. No: DOI: 10.1080/1343943X.2019.1647788. Pages: 1-10. Year 2019. (Apr 22 2020 4:28PM)
[3]Article: Halophylism, the Promotion of Growth by NaCl, in a Halophyte Mesembryanthenum crystallinum L. Authors: Dan Tran Quang, Ayako Konishi, Sakae Agarie. Proceedings of Asia-Pacific Conference on Life Science and Biological Engineering, Kyoto, Japan. No: ISBN: 978-986-5654-49-8. Pages: 392-403. Year 2018. (Apr 22 2020 4:25PM)
[4]Article: Studies on the expression of recombinant ORF3 fusion proteins of Porcine circovirus type 2 in transgenic tobacco. Authors: Quang-Dan Tran, Pung-Ling Huang Yi-Yin Do. Taiwan journal of Horticulture. No: 345(2). Pages: 160-170. Year 2013. (Jan 30 2015 9:53AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn