Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,082,504

 Xây dựng một số bài thí nghiệm sinh học mới cho giảng dạy thực hành sinh học phổ thông
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Trần Quang Dần; Thành viên:  Trần Ngọc Sơn
Số: Updating ; Năm hoàn thành: 2015; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me

cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn