Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,213,407

 Nghiên cứu và chế tạo mô hình hệ thống đóng gói kẹo mè xửng truyền thống
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Quang Khải; Phan Văn Sơn; Nguyễn Thành Duy
Nơi đăng: TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG; Số: Vol 18, No. 5.1;Từ->đến trang: 56-59;Năm: 2020
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong bài báo này, nhóm tác giả trình bày quá trình lên ý tưởng, thiết kế và chế tạo một mô hình hệ thống gói mè xửng có năng suất cao. Kẹo mè xửng là một đặc sản ẩm thực của khu vực miền Trung Việt Nam, đặc biệt là tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại tỉnh này có một số làng nghề thủ công sản xuất mè xửng nổi tiếng. Tuy nhiên, quy mô sản xuất của những làng nghề này còn nhỏ do hoạt động sản xuất còn làm bằng tay, đặc biệt trong khâu đóng gói. Vì đặc thù của kẹo mè xửng là dẻo và có bề mặt dính, và nguyên liệu gói bánh chủ yếu là nilon rất bám dính, nên việc chế tạo một hệ thống khép kín có khả năng đóng gói tốt là khó khăn. Mô hình được giới thiệu trong báo cáo này có một số ưu điểm nổi bật như sau: khả năng đóng gói chính xác, năng suất cao, dễ bảo trì và sửa chữa.
ABSTRACT
In this paper, the authors propose a concept of a high performance of Vietnamese sesame seed candy packaging model. Sesame seed candy is a speciality of the Central Vietnam, especially of Hue, the ancient capital of Vietnam. Sesame seed candy is mainly crafted in some traditional villages in Hue. Because of handicraft, the performance of packaging process is low, and the appearance of packages is not so attractive. Two important physical characteristics of sesame seed candy are stickiness and softness. The material used for the package is mainly nylon. Those combinations trouble the automatic packaging process. The proposed model has the following advantages compared to tackle those obstacles: precise and homogeneous package, high performance, and easy maintenance. The model can be studied to make a closed, automatic sesame seed candy manufacturing system in the future.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn