Trần Quang Khải
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,595,810

 
Mục này được 23290 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Quang Khải
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  07/05/1991
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Hải Toàn, Hải Hậu, Nam Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cơ điện tử; Tại: Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2019; Chuyên ngành: Discrete Event Systems; Tại: Japan Advanced Institute of Science and Technology
Dạy CN: Kỹ thuật điều khiển tự động
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Cơ khí, Bộ môn cơ điện tử, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng. 54 Nguyễn Lương Bằng, Đà Nẵng.
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 12/2014 - 12/2015: Giảng viên tập sự tại Bộ môn Cơ điện tử, Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.
Từ 1/2016 - 4/2019: Trợ giảng tại Bộ môn Cơ điện tử, Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.
Từ 4/2019: Giảng viên tại Bộ môn Cơ điện tử, Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: An Improved Version of Cell-Transmission Model for Air Traffic Flow. Tác giả: Quang Khai TRAN, Kunihiko HIRAISHI. The 3rd Int. Conf. on Transport Infrastructure & Sustainable Development (TISDIC 2019). Số: ISBN 978-604-82-2518-6. Trang: 335-343. Năm 2019. (Sep 28 2019 9:11PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn