Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,635,865

 Hành vi sử dụng đa kênh của người tiêu dùng trong bối cảnh marketing số: cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đinh Thị Lệ Trâm
Nơi đăng: Hội thảo MICA : Marketing in the Connected Age, ISBN 978-604-84-1836-6; Số: 2016;Từ->đến trang: 135-145;Năm: 2016
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hành vi mua sắm đa kênh của người tiêu dùng đang ngày càng trở nên phổ biến và trở thành mối quan tâm hàng đầu của hầu hết các doanh nghiệp với xu hướng marketing đa kênh trong môi trường công nghệ số. Nghiên cứu này nhằm mục đích tìm hiểu hành vi sử dụng kênh truyền thống và kênh trực tuyến trong mua sắm của người tiêu dùng. Nghiên cứu cung cấp hiểu biết về hành vi sử dụng đa kênh cũng như hiểu rõ các yếu tố tác động đến việc sử dụng kênh truyền thống so với kênh trực tuyến trong giai đoạn tìm kiếm thông tin và mua hàng của người tiêu dùng.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn