Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,799,443

 Khám phá tác động của “Ơn nghĩa” đối với nhân viên tương tác đến chất lượng mối quan hệ khách hàng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đinh Thị Lệ Trâm
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học kinh tế; Số: 1 (05) - 2014;Từ->đến trang: 44-55;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kinh tế; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Quan hệ khách hàng là mối quan tâm hàng đầu của tất cảcác doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ. Việc tạodựng và duy trì quan hệ khách hàng cần xem xét các yếu tốvăn hoá xã hội. Tuy nhiên, rất ít nghiên cứu tích hợp cácyếu tố văn hoá xã hội đặc thù của Việt Nam khi nghiên cứuquan hệ khách hàng. Bài báo này nghiên cứu tác động củabiến “ơn nghĩa”, một nguyên tắc hành xử xã hội quantrọng, đến quan hệ khách hàng. Chúng tôi tiến hành điềutra trên mẫu 385 khách hàng dịch vụ ngân hàng tại ViệtNam. Kết quả nghiên cứu khẳng định tác động trực tiếp của“ơn nghĩa” đến niềm tin cá nhân của khách hàng đối vớinhân viên tương tác và tác động gián tiếp của biến số nàyđến niềm tin và cam kết của khách hàng đối với doanhnghiệp dịch vụ. Nghiên cứu này đóng góp vào việc hiểusâu hơn và đầy đủ hơn những yếu tố tạo dựng quan hệkhách hàng trong bối cảnh riêng có của Việt Nam.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn