Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,605,772

 Nghiên cứu mô hình hợp tác kênh phân phối ứng dụng marketing tại điểm bán trong ngành hàng tiêu dùng đóng gói tại Việt Nam
Chủ nhiệm:  Đinh Thị Lệ Trâm; Thành viên:  
Số: B2016.ĐNA05 ; Năm hoàn thành: 2019; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kinh tế

Thực trạng hợp tác kênh và marketing tại điểm bán trong ngành hàng tiêu dùng đóng gói từ cả hai phía – nhà sản xuất và nhà phân phối – và quan điểm của họ đối với hợp tác kênh trong hoạt động marketing tại điểm bán.

Mô hình hợp tác kênh trong hoạt động marketing tại điểm bán phù hợp với bối cảnh kênh phân phối hàng tiêu dùng đóng gói tại Việt Nam


Báo cáo vai trò và giá trị của hợp tác kênh ứng dụng marketing tại điểm bán đối với hiệu  quả kinh doanh và năng lực cạnh tranh của các thành viên kênh trong ngành hàng tiêu dùng đóng gói.

Báo cáo thực trạng hợp tác kênh và marketing tại điểm bán trong ngành hàng tiêu dùng đóng gói tại Việt Nam

Bản kiến nghị giải pháp tăng cường hợp tác kênh ứng dụng marketing tại điểm bán cho các nhà sản xuất và nhà bán lẻ trong ngành hàng tiêu dùng đóng gói

Bản báo cáo kết quả nghiên cứu

1 bài nghiên cứu đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước

2 bài nghiên cứu đăng trong tạp chí chuyên ngành quốc tế

Đào tạo 2 học viên cao học

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn