Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,717,492

 Một số gỉai pháp giúp Trường Đại học Bách Khoa triển khai hiệu qủa hệ thống điện toán đám mây.
Chủ nhiệm:  Trần Hồ Thủy Tiên; Thành viên:  Ngô Hùng Phi,
Lê Vũ Hoàng.
Số: T2015-02-130 ; Năm hoàn thành: 2015; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
Nghiên cứu đặc trưng, cấu trúc và mô hình điện toán đám mây.
Khảo sát thực trạng các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây trên Thế giới và tại Việt nam.
Khảo sát tình hình sử dụng điện toán đám mây tại các trường Đại học trên Thế giới và tại Việt nam
Từ đó đề xuất giair pháp ứng dụng điện toán đám mây trại Trường Đại học Bách Khoa-ĐHĐN.

Ứng dụng tại Trường Đại học Bách Khoa
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn