Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='tranhothuytien' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,144,205

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Lập trình trên Linux
Ngành: Công nghệ thông tin
 2009 Đại học  Trường Đại học Bách Khoa
[2]Nguyên lý Hệ điều hành
Ngành: Công nghệ thông tin
 1999 Đại học  Trường Đại học Bách Khoa
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn