Trần Minh Thế
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,028,904

 
Mục này được 8398 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Minh Thế
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  15/08/1987
Nơi sinh: Thanh Hóa
Quê quán Linh Châu, Gio Linh, Quảng Trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Giáo dục Thể chất - Giáo dục Quốc Phòng; Tại: Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục thể chất; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Giáo dục Thể chất Quốc phòng an ninh
Lĩnh vực NC: Lí luận dạy học Thể dục thể thao
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Thể chất , ĐH ĐN
Điện thoại: ; Mobile: 0972726738
Email: minhthe158@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ tháng 9/2010 - 3/2017: Giảng viên Khoa Giáo dục chính trị, Trường Đại học Sư phạm, ĐH ĐN
Từ 1/4/2017: Giảng viên Khoa Giáo dục Thể chất Đại học Đà Nẵng.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn