Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='tranphuongha' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

Trần Thị Phương Hà
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,198,154

 
Mục này được 1218 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Thị Phương Hà
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  18/05/0
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Cẩm Thanh - Hội An - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Quản trị kinh doanh Quốc tế; Tại: Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN
Đơn vị công tác: Khoa Marketing; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: MBA in Marketing; Tại: YuanZe University
Dạy CN: QTKD Marketing
Lĩnh vực NC: Đạo đức trong marketing và bán hàng, Hành vi tiêu dùng có đạo đức
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn