Trần Thị Phương Hà
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 108,548,129

 
Mục này được 28336 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Thị Phương Hà
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  18/05/0
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Cẩm Thanh - Hội An - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Quản trị kinh doanh Quốc tế; Tại: Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN
Đơn vị công tác: Khoa Marketing; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: MBA in Marketing; Tại: YuanZe University
Dạy CN: QTKD Marketing
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2014-2016: MBA student in YuanZe university (AACSB) - First honor, Beta Gamma Sigma member
2016-2017: Assistance lecturer - Faculty of Marketing, Danang University of Economics
2017-now: Lecturer - Faculty of Marketing, Danang University of Economics
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Research on the Impact of Personal Moral Philosophy on Ethical Comsumption: An Empirical Study in Danang City. Chủ nhiệm: Trần Thị Phương Hà. Mã số: T2018-04-30. Năm: 2018. (Jun 17 2019 11:10AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: The Impact of Factor Affecting Consumer Acceptance of Mobile Payment Services: An Application of Extended- UTAUT Model. Chủ nhiệm: Tran Danh Nhan. Thành viên: Tran Thi Phuong Ha. Mã số: T2018-04-35. Năm: 2018. (Jun 17 2019 11:12AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Determinants of Initial Trust in Mobile Payment. Tác giả: Tran Danh Nhan Tran Thi Phuong Ha. Conference on Management and Business (COMB-2018). Số: 10. Trang: 20-30. Năm 2019. (Jun 17 2019 11:23AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Ethical consumption in Vietnam – Do moral philosophy, values and demographics differences matter? A research proposal. Authors: Tran Thi Phuong Ha Tran Danh Nhan. The 2nd International Conference on Marketing in the Connected Age (MICA-2018). No: 38. Pages: 415-428. Year 2018. (Jun 17 2019 11:19AM)
[2]Article: Role of Perceived Risk in Determining Consumer Acceptance of Mobile Payment: An Empirical Study in Vietnam. Authors: Tran Danh Nhan Tran Thi Phuong Ha. The 2nd International Conference on Marketing in the Connected Age (MICA-2018). No: 12. Pages: 123-140. Year 2018. (Jun 17 2019 11:22AM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Marketing kỹ thuật số - Digital Marketing
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2019 Sinh viên đại học - Chính quy  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
[2]Nghiên cứu Marketing
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2018 Sinh viên đại học - Chính quy  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
[3]Truyền thông Marketing - Marketing Communication
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2017 Sinh viên đai học - Chính quy  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
[4]Marketing Căn Bản - Principles of Marketing
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2016 SV đại học - Chính quy  Trường ĐH Kinh tế - ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn